logo_header

אפליקציית
FreeStyle LibreLink

זמינה עבור אייפון ואנדרואיד2

הרבה ממאפייני קורא הפריסטייל ליברה נמצאים גם בטלפון1

אפליקציית FreeStyle LibreLink מאושרת לשימוש עם חיישן הפריסטייל ליברה.מעכשיו, ניתן לנטר את רמות הסוכר באמצעות הטלפון ללא צורך בדקירותלביצוע בדיקות דם שגרתיות1

שימו לב: אם ברצונכם להשתמש גם בקורא, עליכם לסרוק אתו תחילה.

אפליקציית
FreeStyle LibreLink

זמינה עבור אייפון ואנדרואיד2

הרבה ממאפייני קורא הפריסטייל ליברה נמצאים גם בטלפון1

אפליקציית FreeStyle LibreLink מאושרת לשימוש עם חיישן הפריסטייל ליברה.מעכשיו, ניתן לנטר את רמות הסוכר באמצעות הטלפון ללא צורך בדקירותלביצוע בדיקות דם שגרתיות1

שימו לב: אם ברצונכם להשתמש גם בקורא, עליכם לסרוק אתו תחילה.

מגמות ודפוסים

גישה קלה לתובנות לגבי רמות הסוכר

פרופיל רמת סוכר אמבולטורית
שיתוף דוחות עם אחרים
הנתונים נשמרים עד ל־90 יום

מפרט טכני

מדריך לבדיקת תאימות הטלפון החכם אנדרואיד
  • • מערכת הפעלה: אנדרואיד 5.0 (לוליפופ) ומעלה
  • • תקשורת טווח קצר (NFC): הטלפון החכם חייב להיות בעל יכולת NFC וה-NFC צריך להיות מופעל
iOS
  • • דגמי טלפון: אייפון 7 ומעלה
  • • מערכת הפעלה: iOS 11 ומעלה
  • 1. אפליקציית FreeStyle LibreLink וקורא פריסטייל ליברה בעלי מאפיינים דומים אך לא זהים. בדיקה בדקירת אצבע באמצעות מד הסוכר בדם נדרשת, כאשר רמות הסוכר משתנות במהירות, כשרמות הסוכר בנוזל הבין תאי אינן משקפות במדויק את רמות הסוכר בדם או במקרה של היפוגליקמיה או היפוגליקמיה צפויה שמדווחת על ידי אפליקציית FreeStyle LibreLink או כאשר התסמינים אינם תואמים את הקריאות של אפליקציית FreeStyle LibreLink.
  • 2. אפליקציית FreeStyle LibreLink מותאמת לטלפונים חכמים בעלי יכולת NFC ומערכת הפעלה מסוג אנדרואיד 5.0 ומעלה ועם איפון 7 ומעלה עם מערכת הפעלה 11 ומעלה