logo_header

תמיסות בקרה מדיסנס

תמיסות בקרה לגלוקוז וקטונים בדם למד סוכר פריסטייל אופטיום ניאו


:תומכ


דף הדרכה לתמיסות בקרה סוכר וקטונים מדיסנס - שפות שונות
(PDF / 0.7 MB)

tab_2_pdf_1

להורדה

דף הדרכה לתמיסות בקרה סוכר וקטונים מדיסנס - עברית בלבד
(PDF / 0.2 MB)

tab_2_pdf_1

להורדה

תמיסת בקרה גלוקוז וקטונים של מדסינס מספקת דרך קלה ומהירה להבטיח שמד הסוכר ומקלוני הבדיקה פועלים כראוי ותוצאות הבדיקה שלכם הן אמינות.

כל קופסא מכילה שני בקבוקונים של 4.0 מ"ל של תמיסת בקרה גלוקוז וקטונים בצבע כחול ולבן.

תמיסת הבקרה של FreeStyle תקפה למשך שלושה חודשים מרגע הפתיחה או עד לתאריך התפוגה המופיע על תווית הבקבוק, לפי המוקדם מביניהם.

תוצאות בדיקת תמיסת הבקרה צריכות להיות בטווח המודפס בהוראות השימוש של מקלון הבדיקה לסוכר בדם או לקטונים בדם.

לקבלת הוראות מפורטות על ביצוע בדיקת תמיסת בקרה, בדקו בחוברת ההפעלה של המד סוכר ועלון תמיסות בקרה.

אולי גם תאהב