logo_header

 מקלונים לבדיקת בטא-קטון בדם פריסטייל אופטיום ניאו

מקלונים לניטור בטא-קטון בדם למד הסוכר פריסטייל אופטיום NEO, 10 יח' באריזה


:תומכ


עלון מקלוני בדיקה פריסטייל אופטיום
ß-קטון (PDF / 0.43MB)

tab_2_pdf_1

להורדה

ברושור NEO

tab_2_pdf_1

להורדה

  • ללא קוד
  • פריסטייל אופטיום - המערכת היחידה המאפשר ניטור קטון בדם באמצעות מקלון בדיקה נפרד
  • טיפת דם קטנה 1.5 µL, זמן בדיקה מהיר (10 שניות)
  • הבדיקה מתחילה רק כאשר מתקבלת דגימת דם בכמות המתאימה
  • עטיפה נפרדת לכל מקלון בדיקה, מגינה מפני מזהמים עד לפתיחה
  • מקלוני FreeSyle Optium B-Ketone מיועדים לשימוש עם מדי הסוכר FreeStyle Optium Neo ו-FreeStyle Libre

 

* ריבוי קטונים בדם עשוי לגרום לחמצת ובעקבות כך לתופעות קשות. הקטונים הם תוצרי פירוק של שומנים. חוסר של מקור זמין של מזון כמו סוכרים מביא לפירוק של שומנים, וכתוצאה מכך להצטברות של קט

אופן השימוש במקלון בדיקה:

בדיקה בנגיעה עם דגימת הדם בחלקו העליון או בקצהו של מקלון הבדיקה וקבלת אישור ויזואלי

אולי גם תאהב