logo_header

קנו את מערכת פריסטייל ליברה

קורא פריסטייל ליברה

חשוב: מערכת פריסטייל ליברה לניטור סוכר בטכנולוגיית פלאש מיועדת למדידת רמות הסוכר בנוזל הבין-תאי בחולי סוכרת (מגיל 4 ומעלה). ההתוויה לשימוש עבור ילדים (גיל 17 - 4) מוגבלת לאלה הנמצאים בפיקוח של מטפל שגילו 18 שנים לפחות.

לפרטים נוספים

ערכת 6 חיישנים פריסטייל ליברה

חשוב: מערכת פריסטייל ליברה לניטור סוכר בטכנולוגיית פלאש מיועדת למדידת רמות הסוכר בנוזל הבין-תאי בחולי סוכרת (מגיל 4 ומעלה). ההתוויה לשימוש עבור ילדים (גיל 17 - 4) מוגבלת לאלה הנמצאים בפיקוח של מטפל שגילו 18 שנים לפחות.

לפרטים נוספים

קורא פריסטייל ליברה 2

מערכת פריסטייל ליברה 2 לניטור סוכר בטכנולוגיית פלאש מיועדת למדידת רמות הסוכר בנוזל הבין-תאי בחולי סוכרת (מגיל 4 ומעלה). ההתוויה לשימוש עבור ילדים (גיל 12 - 4) מוגבלת לאלה הנמצאים בפיקוח של מטפל שגילו 18 שנים לפחות

לפרטים נוספים

ערכת 6 חיישנים פריסטייל ליברה 2

מערכת פריסטייל ליברה 2 לניטור סוכר בטכנולוגיית פלאש מיועדת למדידת רמות הסוכר בנוזל הבין-תאי בחולי סוכרת (מגיל 4 ומעלה). ההתוויה לשימוש עבור ילדים (גיל 12 - 4) מוגבלת לאלה הנמצאים בפיקוח של מטפל שגילו 18 שנים לפחות.

לפרטים נוספים

אפליקציית FreeStyle LibreLink

עובדת באופן עצמאי מקורא פריסטייל ליברה2.אוספת נתונים ע"י סריקה מהירה. סורקת דרך הבגדים.

לפרטים נוספים
product_librelink-up
  • 1. בצעו סריקה אחת ל-8 שעות לקבלת תמונה מלאה של רמות הסוכר שלכם
  • 2. אפליקציית FreeStyle LibreLink וקורא פריסטייל ליברה בעלי מאפיינים דומים אך לא זהים. בדיקה בדקירת אצבע באמצעות מד הסוכר בדם נדרשת, כאשר רמות הסוכר משתנות במהירות, כשרמות הסוכר בנוזל הבין תאי אינן משקפות במדויק את רמות הסוכר בדם או במקרה של היפוגליקמיה או היפוגליקמיה צפויה שמדווחת על ידי אפליקציית FreeStyle LibreLink או כאשר התסמינים אינם תואמים את הקריאות של אפליקציית FreeStyle LibreLink.