logo_header
כל מה שצריך לדעת על הקורא

עם כל סריקה נטולת הכאב1, תקבל: את רמת הסוכר הנוכחית, חץ מגמה המראה את כיוון רמות הסוכר, כדי שתוכל לקבל החלטות מושכלות, ואת ערכי רמות הסוכר ב- 8 השעות האחרונות המאפשרים לראות כיצד מזון, פעילות גופנית ואינסולין משפיעים על רמות הסוכר - ביום ובלילה.

starter-pack

קריאות רמות הסוכר מהחיישן

מסך קריאות רמות הסוכר מופיע אחרי שסורקים את החיישן עם הקורא. הקורא מציג את קריאת רמת הסוכר הנוכחית, חץ מגמה המראה את כיוון רמות הסוכר וגרף עם קריאת רמת הסוכר הנוכחית ורמות הסוכר השמורות בזכרון.

דפוסים יומיים

הדוח מציג את הדפוס והשונות של רמת הסוכר מהחיישן על פני כמה ימים. הקו השחור העבה מייצג את החציון (נקודת האמצע) של קריאות הסוכר שלך, וההצללה האפורה מייצגת טווח (10-90% ) של קריאות החיישן שלך.

product_sensor
product_reader

אירועי רמת סוכר נמוכה

מציג מידע על מס' האירועים של רמת סוכר נמוכה שנמדדו על ידי החיישן שלך. אירועי סוכר נמוך מתועדים כאשר קריאות הסוכר הינן נמוכות מ- 70 מ"ג/ד"ל למשך יותר מ-15 דקות.

זמן בטווח היעד

מראה את אחוז הזמן בו קריאות רמת הסוכר של החיישן היו מעל, מתחת, או בתוך טווח ערכי היעד של רמות הסוכר.

product_librelink

השימוש בקורא

איך להשתמש בקורא ולקבל את הקריאה הראשונה שלך.

הכירו את אפליקציית FREESTYLE LIBRELINK

כעת תוכלו לסרוק את חיישן FreeStyle Libre בחינם באמצעות האפליקציה Free Style LibreLink בטלפון החכם שלך

למידע נוסף
  • 1. Data on file, Abbott Diabetes Care