logo_header

צור קשר

:העגה יכרד
מגיעים עם וויז? נסו קישור למפה
:להק תלבק
בקביעת תור מראש בלבד,
לזימון תור כתבו לנו:
או התקשרו 036900300 / 6364*
:םיבתכמל ןעמ
גפן מדיקל בע"מ, ת.ד. 48092, תל-אביב 6148002
cs@geffenmedical.com
logo-libre
03-6900330 :סקפ

03-6900300 , *6364 טלפון שירות לקוחות:
03-6900330 :סקפ

:ינופלט הנעמ ינמז

18:00 דע 08:30

12:15 דע 08:30

14:00 דע 08:30

תועשה ןיב 'ה דע 'א םימיב

תועשה ןיב גח יברעבו 'ו ימיב

תועשה ןיב (מ"הוח) םיגחב

המוצרים יוצאים מרשותנו כאשר הם תקינים ומוכנים לשימוש. אם נתקלת בכל בעיה אנא פנה לנציגנו והם ישמחו לעמוד לשירותך.

logo-libre
FreeStyle Libre Experience Center
בקביעת תור מראש בלבד,
לזימון תור כתבו לנו:
או התקשרו 036900300 / 6364*

אנחנו בבית גפן מדיקל שמחים לעמוד לשירותכם בכל עת

חברת גפן מדיקל מחויבת לשמירה על פרטיות לקוחותיה, לידיעתך, המידע אודותיך, שמסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך, יישמר במאגרי המידע החברה וישמש את החברה, אלא אם תודיע לה אחרת בכתב, לצורך פניות בדיוור ישיר בקשר עם שירותים ומוצרים שמספקת החברה או צדדים שלישיים וכן למטרת מחקר שיווקי ורפואי. החברה לא תעביר את פרטיך לצד שלישי אלא אם תאשר לה לעשות כן.