מסיר מחט קליקפיין

מסיר מחט 

70.00 

מחיר מיוחד

100.00 

מחיר רגיל