דף זה מכיל סרטוני הדרכה עבור פודרים שבחרו להשתמש במערכת ה- Omnipod DASH® לאחר התייעצות עם הרופא המטפל. יש לך שאלות בנוגע לשימוש במערכת ה- Omnipod DASH®?

סרטוני ההדרכה שלנו ילוו אותך בתהליך החיבור והפעלת הפוד, בדיקת רמת הסוכר בדם, ניהול ההתראות של מנהל הסוכרת האישי (PDM) שלך ועוד.

היכרות עם מערכת ה- Omnipod DASH®

הגדרה וניהול של ה- PDM של מערכת ה- Omnipod DASH®

החלפת פוד

ערכי רמות סוכר בדם

תוכנית בזאלית

מתן בולוס


עיין במדריך למשתמש של מערכת ניהול האינסולין של Omnipod DASH® ב- https://geffenmedical.co.il/omnipod-dash/user-guide למידע בטיחות מלא כולל אינדיקציות, התוויות נגד, אזהרות והוראות.