משאבת האומניפוד מורכבת משני חלקים בלבד

מערכת האומניפוד הינה מערכת לניהול וטיפול באינסולין, נוחה ופשוטה לחיבור ושימוש.

התייעץ תחילה עם איש צוות רפואי מומחה בסוכרת על מנת לבדוק את התאמתך למערכת האומניפוד לניהול אינסולין

מנהל הסוכרת האישי (PDM)

מנהל הסוכרת האישי האלחוטי שולט באספקת האינסולין שלך על בסיס ההגדרות שתוכנתו4
ה-PDM כולל מד סוכר מובנה מסוג פריסטייל לבדיקת סוכר בדם

הפוד

הפוד הינו מכשיר קטן, שניתן למלא באינסולין ולחבר ישירות על הגוף
הפוד מכיל קנולה קטנה וגמישה שמוחדרת באופן אוטומטי בלחיצת כפתור
הפוד מתקשר באופן אלחוטי עם ה- PDM למתן אינסולין רציף

הזלפת אינסולין בשלושה צעדים פשוטים

שלב 3 לחיצה על START (התחל)

הקנולה מוחדרת באופן אוטומטי והזלפת האינסולין מתחילה

שלב 2 חיבור בפוד

ניתן לחבר את הפוד בכל אזור שבו ניתן להזריק אינסולין

 

שלב 1 מילוי הפוד

הפוד מבצע פריימינג אוטומטי וסדרת בדיקות בטיחות כדי להתכונן להזלפת אינסולין.

שלב 1 מילוי הפוד

הפוד מבצע פריימינג אוטומטי וסדרת בדיקות בטיחות כדי להתכונן להזלפת אינסולין.

שלב 2 חיבור בפוד

ניתן לחבר את הפוד בכל אזור שבו ניתן להזריק אינסולין

 

שלב 3 לחיצה על START (התחל)

הקנולה מוחדרת באופן אוטומטי והזלפת האינסולין מתחילה