logo_header

תמיסות בקרה פריסטייל

תמיסות בקרה למד סוכר פריסטייל לייט ופרידום לייט


:תומכ


דף הדרכה לתמיסות בקרה פריסטייל - שפות שונות
(PDF | 0.5 MB)

tab_2_pdf_1

להורדה

דף הדרכה לתמיסות בקרה פריסטייל - עברית בלבד 
(PDF | 0.2 MB)

tab_2_pdf_1

להורדה

תמיסת בקרה פריסטייל מספקת דרך קלה ומהירה להבטיח שמד הסוכר ומקלוני הבדיקה פועלים כראוי ותוצאות הבדיקה שלכם הן אמינות.

לשימוש עם מדי סוכר פריסטייל פרידום לייט ופריסטייל לייט

כל קופסא מכילה שתי בקבוקונים של 4.0 מ"ל של תמיסת בקרת סוכר בצבע אדום וכחול.

תמיסת הבקרה של FreeStyle תקפה למשך שלושה חודשים מרגע הפתיחה או עד לתאריך התפוגה המופיע על תווית הבקבוק, לפי המוקדם מביניהם תוצאות בדיקת תמיסת הבקרה צריכות להיות בטווח המודפס על מיכל מקלוני הבדיקה.

לקבלת הוראות מפורטות על ביצוע בדיקת תמיסת בקרה, בדקו בחוברת ההפעלה של המד סוכר ועלון תמיסות בקרה.או להסתכל בקבצים להורדה 

אולי גם תאהב