logo_header

תמיסות בקרה למד סוכר פריסטייל לייט

FreeStyle Control Solution

תמיסת בקרה פריסטייל מספקת דרך קלה ומהירה להבטיח שמד הסוכר ומקלוני הבדיקה פועלים כראוי ותוצאות הבדיקה שלכם הן אמינות.

לשימוש עם מדי סוכר ממשפחת הפריסטייל- מד סוכר פריסטייל פרידום לייט ופריסטייל לייטכל קופסא מכילה שתי בקבוקונים של 4.0 מ"ל של תמיסת בקרת סוכר בצבע אדום וכחול.

₪ 46

מחיר רגיל


:תומכ
1


דף הדרכה לתמיסות בקרה פריסטייל - שפות שונות
(PDF | 0.5 MB)

tab_2_pdf_1

להורדה

דף הדרכה לתמיסות בקרה פריסטייל - עברית בלבד 
(PDF | 0.2 MB)

tab_2_pdf_1

להורדה

תמיסת הבקרה של FreeStyle תקפה למשך שלושה חודשים מרגע הפתיחה או עד לתאריך התפוגה המופיע על תווית הבקבוק, לפי המוקדם מביניהם תוצאות בדיקת תמיסת הבקרה צריכות להיות בטווח המודפס על מיכל מקלוני הבדיקה.

לקבלת הוראות מפורטות על ביצוע בדיקת תמיסת בקרה, בדקו בחוברת ההפעלה של המד סוכר ועלון תמיסות בקרה.

אולי גם תאהב